Blocksteam จัดการเพิ่มทุนในการพัฒนาจากโค้ดพื้นฐานของบิทคอยน์ เพื่อใช้เชิงพาณิชย์

  Blocksteam ได้ทำการเพิ่มทุนในการพัฒนาระบบอีก 55 ล้านดอลล่าสหรัฐ โดยมีโค้ดของบิทคอยน์เป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อหวังจะนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ระดมทุนมากกว่า 2 ครั้งก็รวมกันแล้วประมาณ 76 ล้านดอลล่าสหรัฐ โดยมีกลุ่มชั้นนำต่างๆ เช่น AXA group, Digital garage, Tokyo base-online payment, Horizon สำหรับทดสอบการพัฒนาก็สามารถที่จะทำรายการต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องของรายการ มีการทดลองการรับ-การโอนระหว่างกัน ซึ่งผู้พัฒนาเองก็พยายามที่จะเน้นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Blocksteam ว่าสามารถทำงานได้ไม่แพ้…

Ledger Nano S - The secure hardware wallet