Microsoft ยกเลิกการใช้บิทคอยน์ในระบบจ่ายเงินแล้ว

ในหน้าเพจอย่างเป็นทางการของ Microsoft store ได้มีประกาศยกเลิกการใช้บิทคอยน์ในการซื้อสินค้าแล้ว อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งมีผลทั้ง Window 10 และ Window 10 Mobile โดยก่อนหน้านี้ ช่วงเดือนธันวาคม ปี 2014 Microsoft ได้ประกาศว่าจะมีการนำบิทคอยน์เข้ามาใช้ในระบบการจ่ายเงินภาย Window store และ Xbox store โดยร่วมมือกับ Bitpay ซึ่งหลังจากประกาศออกมาก็ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ 20 USD เลยทีเดียว และนายบิลเกตเองก็เคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง…

Ledger Nano S - The secure hardware wallet