การโจมตี Blockchain ของ Ethereum ยังไม่สิ้นสุด

คุณอาจยังไม่รู้ว่า ที่จริงตอนนี้ระบบเครือข่าย Blockchain ของ Ethereum ยังอยู่ภายใต้การโดนโจมตีอยู่ อันทีจริงระบบ Blockchain ของ Ethereum นั้นโดนโจมตีมากว่า 2 สัปดาห์แล้ว โดยลักษณะการโจมตีคือ มีการสร้างรายการ (Transaction) ขนาดเล็ก จำนวนมากๆ วิ่งบน Blockchain จึงทำให้ระบบการรับส่งรายการอื่นๆ ไม่สามารถรับส่งกันได้ หรือล่าช้าไป ซึ่งในการเริ่มการโจมตีครั้งแรก ได้มีข้อความลึกลับเป็นภาษาเยอรมนี ว่า ” Go Home ”…

Ledger Nano S - The secure hardware wallet