หรือว่าจะเลื่อน Hard-fork เป็นปี 2017?

จากการประชุมที่เกี่ยวกับบิทคอยน์ ที Cyberport ฮ่องกง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่า่นมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมเสวนานี้โดยส่วนมากเป็น นักพัฒนาระบบ และ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ เช่น Bitfury, Bitmain, Han solo, Blockcould, A-XBT, Bit-x exchange, Coinfloor, Houbi และยังมีนักพัฒนาจาก Bitcoin core มาเข้าร่วมประชุมนี้ด้วย ซึ่งผลจากการประชุมนั้นสรุปใจความได้ว่า ต้องการที่จะทำ…

Ledger Nano S - The secure hardware wallet