อะไรบ้างที่บิทคอยน์สามารถเรียนรู้ความสำเร็จของสื่อโซเชียล

เมื่อมองย้อนในความสำเร็จของกลุ่ม Social Media  Bitcoin เองก็กำลังประสบสถานการณ์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ในช่วงแรกเริ่มของ Facebook, Myspace และ Twitter ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเติบโต โดยสัญญาณที่บอกถึงการเติบโตที่เด่นชัดของบิทคอยน์ก็คือจำนวนธุรกิจที่เกิดขึ้นในปีนี้
โดยจากข้อมูลล่าสุดของปี 2014 จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตมากกว่าปี 2013 ถึง 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของจำนวนการใช้บริการแลกเปลี่ยน นอกจากการเก็งกำไรแล้วการเติบโตขึ้นของผู้ใช้บิทคอยน์ในหลายประเทศก็เป็นแรงผลักให้เกิดธุรกิจขึ้น อย่างไรก็ตามมีผู้วิเคราะห์ว่าธุรกรรมของบิทคอยน์นั้นเป็นไปลักษณะการใช้นามแฝงมากกว่าจะเป็นแบบไม่ระบุตัวตน เพราะฉะนั้นเมื่อมองจากการเติบโตของ Facebook แล้วมีปัจจัยสำคัญหนึ่งมาจากการสร้างแอคเคาท์ที่ไม่ต้องระบุตัวตนจริง ๆ ได้ นั่นเป็นส่วนที่บิทคอยน์จะต้องไปให้ถึงหากต้องการเติบโตไปในทางเดียวกัน
อีกหนทางหนึ่งซึ่งจะมีส่วนเพิ่มอัตราผู้ใช้บิทคอยน์คือการลิงค์เข้ากับ Social media เนื่องจากโดยตัวมันเองนั้นเป็นองค์ประกอบที่มีการเติบโตอย่างสูงและมีบทบาทอย่างยิ่งในอินเตอร์เนต นอกจากนี้ได้มีผู้ใช้บริการบางส่วนได้พยายามลิงค์แอพของตนเองเข้ากับ Social Media แม้จะมีบางส่วนได้แย้งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการเงินและความเป็นส่วนตัว ซึ่งก็ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้และเติบโตได้ในที่สุด

ที่มาของข่าว 

Ledger Nano S - The secure hardware wallet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ledger Nano S - The secure hardware wallet