จากผลการสำรวจ 48% เชื่อว่าราคาบิทคอยน์จะอยู่ที่ 500USD ตอนสิ้นปี 2015

จากผลการสำรวจของเว็บ coideskจากผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 11,293 คน มีจำนวน 48% ที่เชื่อว่าสิ้นปีนี้ราคาบิทคอยน์จะอยู่ราวๆ 350-500 usd และอีก 33% เชื่อว่า ราคาอาจเป็น 501-1,000 usd ตามแผนภาพด้านล่าง

 

โดยในแบบสอบถามได้ถามความเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบที่ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่(27.4%)ไม่ทราบเหตุผลว่าอะไรทำให้ราคาบิทคอยน์ขึ้นหรือลง อย่างไรก็ตามอีก 26.3% เชื่อว่าตลาดบิทคอยน์ในประเทศจีนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ราคาบิทคอยน์ขึ้น-ลง ส่วนอีกกลุ่มนึง(20%) เชื่อว่าข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่ยอมรับการใช้งานเกี่ยวกับบิทคอยน์ การพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้น และอีก 10% เชื่อว่าข่าวเกี่ยวกับการยอมรับเงินสกุลบิทคอยน์ของแต่ล่ะประเทศนั้นมีผลทำให้ราคาบิทคอยน์ขึ้น

 

ที่มาของข่าว coindesk
Ledger Nano S - The secure hardware wallet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ledger Nano S - The secure hardware wallet